ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 เมษายน 2564 80
ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกท่าน ร่วมกรอกข้อมูล การทำงาน ของศิษย์เก่า 07 เมษายน 2564 33
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย 05 เมษายน 2564 36
ขอแสดงความยินดีทีมวิศวกรสังคม MCRU รุ่น 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดคลิปสั้น "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" 01 เมษายน 2564 48
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564 31 มีนาคม 2564 149
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 30 มีนาคม 2564 57
ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) 29 มีนาคม 2564 95
ประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 23 มีนาคม 2564 63
ประกาศเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2564 63
ประกาศเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2564 66