Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power" 29 กุมภาพันธ์ 2567 12
ขอเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัย นักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจ ร่วมงาน สุดยอดงานวิจัยสู่ตลาดภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการพบนักวิจัย และนิทรรศการผลงานทรัพย์สินทางปัญญาฯ 29 กุมภาพันธ์ 2567 4
ขอเชิญชมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ของดี จังหวัดราชบุรี และชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาในงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 29 กุมภาพันธ์ 2567 5
ขอเชิญร่วมงาน งานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 61 บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY 27 กุมภาพันธ์ 2567 31
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21 กุมภาพันธ์ 2567 92
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ในการดำเนินการโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 60 หนังสือน่าอ่าน ความรู้ทั่วไป 12 กุมภาพันธ์ 2567 108
กองพัฒนานักศึกษาและสำนักศิลปและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 31 มกราคม 2567 224
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนสั่งเสื้อที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครบรอบ 70 ปี 31 มกราคม 2567 566