ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับ การขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “ระบบสกัดผงน้ําผลไม้โดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค” 23 มิถุนายน 2565 28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมิถุนายน 2565” 21 มิถุนายน 2565 34
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงติดอันดับTOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(ราชภัฏ) ดิจิทัลมีเดีย 2564 20 มิถุนายน 2565 42
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 20 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ” 17 มิถุนายน 2565 69
กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 14 มิถุนายน 2565 142
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 14 มิถุนายน 2565 90
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 09 มิถุนายน 2565 112
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม "อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น" 07 มิถุนายน 2565 107
ประกาศมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 07 มิถุนายน 2565 166
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 02 มิถุนายน 2565 330