ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2566) 30 พฤษภาคม 2566 207
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะสายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566) 30 พฤษภาคม 2566 157
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2566) 19 พฤษภาคม 2566 434
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะสายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566) 18 พฤษภาคม 2566 428
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2566) 18 พฤษภาคม 2566 346
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2566) 03 พฤษภาคม 2566 536
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2566) 01 พฤษภาคม 2566 782
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566) 01 พฤษภาคม 2566 732
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 29 เมษายน 2566 366
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 21 เมษายน 2566 319