Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 30 เมษายน 2567 509
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 30 เมษายน 2567 491
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 30 เมษายน 2567 489
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนธันวาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 833
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) เดือนธันวาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 791
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 1068
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) พฤศจิกายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 740
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 728
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 731
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) ตุลาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 499