ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน 25 มกราคม 2566 15
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ 24 มกราคม 2566 24
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ 20 มกราคม 2566 37
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ 18 มกราคม 2566 38
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ 16 มกราคม 2566 42
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ 04 มกราคม 2566 73
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ระบบ 04 มกราคม 2566 70
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09 ธันวาคม 2565 165
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 25 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 14 เครื่อง รวม 2 รายการ 08 ธันวาคม 2565 196
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสื่อสารและพื้นห้องคอมพิวเตอร์ 07 ธันวาคม 2565 136