ร่างเอกสารประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 30 มีนาคม 2564 38
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 ห้อง (ปรับปรุง) 26 มีนาคม 2564 24
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 26 มีนาคม 2564 32
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) (ครั้งที่ ๒) 11 มีนาคม 2564 35
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 ห้อง 09 มีนาคม 2564 44
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 1 ห้อง 04 มีนาคม 2564 52
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น อาคารอำนวยการ (ครั้งที่ 2) 25 กุมภาพันธ์ 2564 56
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 25 กุมภาพันธ์ 2564 61
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 1 ห้อง (ปรัปปรุง) 25 กุมภาพันธ์ 2564 46
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 22 กุมภาพันธ์ 2564 66