Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ําพร้อมซอฟแวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ จํานวน 1 ชุด 20 กุมภาพันธ์ 2566 2202
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด 14 กุมภาพันธ์ 2566 2477
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน 10 กุมภาพันธ์ 2566 2078
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง) 06 กุมภาพันธ์ 2566 2136
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมและสนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 31 มกราคม 2566 2089
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน 25 มกราคม 2566 2256
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ 24 มกราคม 2566 2243
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 20 มกราคม 2566 2282
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ 18 มกราคม 2566 2233
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม 2566 2276