1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 3. ข่าวสำหรับบุคลากร
 4. ข่าวอบรมสัมนา
 5. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 6. ข่าวรับสมัครงาน
 7. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 15:44
 • พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 15:36
 • พิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  พิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 15:28
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเปิดพิธีงานนิทรรศการศิลปะ World of art ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเปิดพิธีงานนิทรรศการศิลปะ World of art ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4...

  วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 14:52
 • พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วันพุธ, 07 เมษายน 2564 16:49
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านประชุมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านประชุมติดตามความก้าวหน้า...

  วันพุธ, 07 เมษายน 2564 16:45
 • บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

  วันพุธ, 07 เมษายน 2564 16:34
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านชวนนายกอบต.คุ้งพยอมโชว์สอยละมุด เปิดคาเฟ่สวนหลังบ้านละมุด 100 ปี จิบชากาแฟฟังเพลงชิลล์ๆชิมผลิตภัณฑ์ของอร่อยจากการแปรรูปละมุด

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านชวนนายกอบต.คุ้งพยอมโชว์สอยละมุด เปิดคาเฟ่สวนหลังบ้านละมุด 100 ปี...

  วันพุธ, 07 เมษายน 2564 16:28
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่บริการผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายราชบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา...

  วันพุธ, 07 เมษายน 2564 16:16
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงโรงเรียนเครือข่ายร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย อย่างครูมืออาชีพตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพการศึกษา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงโรงเรียนเครือข่ายร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย...

  วันพุธ, 07 เมษายน 2564 16:12
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

  วันศุกร์, 02 เมษายน 2564 14:23
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงนักศึกษาสร้างแนวร่วมวิศวกรสังคม เติมทักษะชีวิตปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างนักนวัตกรรุ่นใหม่ขยายเครือข่ายสู่สังคม ตอบโจทย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงนักศึกษาสร้างแนวร่วมวิศวกรสังคม เติมทักษะชีวิตปลูกฝังอุดมการณ์...

  วันศุกร์, 02 เมษายน 2564 13:37
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแข่งขันการโต้วาที season 3

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแข่งขันการโต้วาที season 3

  วันพฤหัสบดี, 01 เมษายน 2564 10:46
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักเรียน นักศึกษา และ U2Tคุ้งพะยอม ร่วมอบรมแปรรูปละมุด 100 ปี คุ้งพยอม ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักเรียน นักศึกษา และ U2Tคุ้งพะยอม ร่วมอบรมแปรรูปละมุด 100 ปี...

  วันพฤหัสบดี, 01 เมษายน 2564 10:26
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติสร้างสุของค์กร

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติสร้างสุของค์กร

  วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 10:17

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19