Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2567) 21 มิถุนายน 2567 82
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) 19 มิถุนายน 2567 92
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2567 14 มิถุนายน 2567 95
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 2/2567) 06 มิถุนายน 2567 364
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2567) 05 มิถุนายน 2567 107
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2567) 31 พฤษภาคม 2567 140
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2567 29 พฤษภาคม 2567 345
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 4/2567 24 พฤษภาคม 2567 323
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2567) 21 พฤษภาคม 2567 212
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 2/2567) 17 พฤษภาคม 2567 230