Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ 21 กรกฎาคม 2566 667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร 15 และ อาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) 12 กรกฎาคม 2566 706
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน (ครั้งที่ 3) 12 กรกฎาคม 2566 834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 งาน 29 มิถุนายน 2566 672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 9 รายการ 28 เมษายน 2566 2044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้อง ประชุมฉัตรฟ้า จํานวน 2 รายการ 28 เมษายน 2566 2174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมซอฟแวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ จํานวน 1 ชุด 29 มีนาคม 2566 2056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องการเรียนรการสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 16 มีนาคม 2566 2047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 14 มีนาคม 2566 2054
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะราคาครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด 07 มีนาคม 2566 3542