Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้่ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 28 พฤษภาคม 2564 2156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 ห้อง 26 เมษายน 2564 1919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี จำนวน 1 ค้น (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) (ครั้งที่ 2) 23 เมษายน 2564 2250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 1 ห้อง 18 เมษายน 2564 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา 02 เมษายน 2564 2005
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร(Firewall) 25 มีนาคม 2564 2079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น อาคารอำนวยการ (ครั้งที่ 2) 24 มีนาคม 2564 1686
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง 22 มีนาคม 2564 1714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2) 18 มีนาคม 2564 1785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 12 มีนาคม 2564 1710