Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22 กรกฎาคม 2563 1616
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 22 กรกฎาคม 2563 1541
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ 95% สำหรับโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 5,000 ลิตร 30 มิถุนายน 2563 1536
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)จำนวน 5 รายการ 30 มิถุนายน 2563 1519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป 19 มิถุนายน 2563 1552
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2563 1543