ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่1) 10 พฤศจิกายน 2564 574
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมส่งทีมเข้าประกวด TO BE NAMBER ONE TEEN DANCERCISE 05 พฤศจิกายน 2564 468
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งเอกสารผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565 04 พฤศจิกายน 2564 956
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความเนื่องในวันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy) ในหัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19" 04 พฤศจิกายน 2564 574
แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 29 ตุลาคม 2564 604
รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2564 28 ตุลาคม 2564 499
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา​ภาคปกติและภาคพิเศษเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ์ในการรับส่วนลดค่าเทอม 50% ภาคเรียนที่ 1/2564 28 ตุลาคม 2564 506
เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 แต่ยังสอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน 25 ตุลาคม 2564 527
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(รอบที่่ 3) 19 ตุลาคม 2564 720
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึงปีการศึกษา 2565 29 กันยายน 2564 1906