Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมีนาคม 2565) 05 มีนาคม 2565 1059
เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2/2564 แต่ยังสอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน 03 มีนาคม 2565 1032
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "MCRU วัยใสห่างไกลยาเสพติด" 21 กุมภาพันธ์ 2565 1186
ประกาศรับสมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 17 กุมภาพันธ์ 2565 1077
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 19 มกราคม 2565 1300
รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อการส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม" เพิ่มเติม 17 มกราคม 2565 1370
รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาโครงการเรียนเอาบุญกับโค๊ชเจ้ฝนและทุนจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 11 มกราคม 2565 1085
แจ้งนักศึกษากู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 1-4 ให้ดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2564 11 มกราคม 2565 1432
ประกาศการแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) 07 มกราคม 2565 1111
ประกาศเลื่อนการสอบนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประกาศแนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ พศ.2564 05 มกราคม 2565 1053