Accessibility Tools

ศูนย์ภาษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม English on Tour

           ศูนย์ภาษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม English on Tour กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ แบบฟอร์มลงทะเบียน หรือ Scan QR Code รับจำนวนจำกัด เพียง 120 คน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม

   

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี