Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการกู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2566 ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี 21 กรกฎาคม 2566 2145
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 19 กรกฎาคม 2566 1239
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 17 กรกฎาคม 2566 1039
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C) 10 กรกฎาคม 2566 1682
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 06 กรกฎาคม 2566 1119
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom 05 กรกฎาคม 2566 1095
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกรกฎาคม 2566) 30 มิถุนายน 2566 1116
กําหนดการกู้ยืม กยศ. 1/2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 22 มิถุนายน 2566 2706
เอกสารที่ใช้กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2566 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2-4 ที่จะขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 กับ มร.มจ. ครั้งแรก) 06 มิถุนายน 2566 13448
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมิถุนายน 2566) 25 พฤษภาคม 2566 2496