Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมกราคม 2567) 02 มกราคม 2567 1094
ประกาศการผ่อนผันทหาร สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม 2567 28 ธันวาคม 2566 1009
กำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2566 19 ธันวาคม 2566 2190
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 12 ธันวาคม 2566 1136
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนธันวาคม 2566) 04 ธันวาคม 2566 910
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22 พฤศจิกายน 2566 1056
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 07 พฤศจิกายน 2566 1399
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนพฤศจิกายน 2566) 01 พฤศจิกายน 2566 671
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจําปีการศึกษา 2566 27 ตุลาคม 2566 701
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเปิดรับสมัครนักดนตรีวงลูกทุ่งโปงลาง (รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี) 25 ตุลาคม 2566 615