Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย งานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ปี 2566 หัวข้อ "รอยยิ้ม ความทรงจำ"

                   ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย งานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ปี 2566 หัวข้อ "รอยยิ้ม ความทรงจำ" ชิงเงินรางวัล 7,000 บาท เปิดรับตั้้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566
                   ภาพบรรยาการรอยยิ้ม ความทรงจำคนทำงานทุกฝ่ายอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิ่ง กองเชียร์ อาสาสมัคร ชุมชนทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก และเส้นทางวิ่งระหว่างวันที่ 13- 15 มกราคม 2566 (กิจกรรมสำหรับนักศึษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกชั้นปี เท่านั้น)

 

  
 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร