Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

          ประชาสัมพันธ์จากกองพัฒนานักศึกษา พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 และวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 (ประกวดพานไหว้ครู) ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา