1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน
 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนจัดซื้อฯ
 3. ร่างเอกสารฯ
 4. ราคากลางฯ
 5. ประกาศประกวดราคาฯ
 6. ประกาศผลผู้ชนะฯ
 7. ยกเลิกประกาศฯ
 8. ขายทอดตลาดฯ

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University...

  วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564 15:50
 • ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2564

  ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ...

  วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564 09:24
 • ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2564

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2564

  วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 13:54
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัล “ ปั้นเกษตรกรSME สู่ธุรกิจดิจิทัล”

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

  วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564 14:49
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ประเภทชุนชนจิตอาสาดีเด่น ประจำจังหวัดราชบุรี

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564...

  วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564 14:35
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับทีมU2T และเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจัดอบรมพัฒนาการสื่อสารช่องทางออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ตำบลเจ็ดเสมียน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับทีมU2T...

  วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564 14:02
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ)

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น...

  วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 10:21
 • โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ Liveสดทางเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน

  โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในรูปแบบออนไลน์...

  วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 09:53
 • กกท.จังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักราชบุรี กรณีเลื่อนการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอนจากสถานการณ์โควิด19

  กกท.จังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

  วันศุกร์, 11 มิถุนายน 2564 10:11
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  วันพุธ, 09 มิถุนายน 2564 17:20
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ)

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น...

  วันพุธ, 09 มิถุนายน 2564 16:57
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ)

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น...

  วันพุธ, 09 มิถุนายน 2564 16:55
 • ประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  วันพุธ, 09 มิถุนายน 2564 16:39
 • ประชุมหารือการจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิศวกรสังคม

  ประชุมหารือการจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิศวกรสังคม

  วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 16:50
 • วิทยาลัยมวยไทยฯจับมือทีมU2Tตำบลบ้านเลือกส่งเสริมชุมชนตลาดท่าลาว บ้านเลือกโพธาราม ปลูกผักปลอดสารและเลี้ยงปูนา เตรียมทำเมนูเด็ดซิกเนเจอร์U2T พลิกวิกฤติเป็นโอกาสวิกฤตสร้างงานสร้างรายได้ในสถานการณ์โควิด

  วิทยาลัยมวยไทยฯจับมือทีมU2Tตำบลบ้านเลือกส่งเสริมชุมชนตลาดท่าลาว บ้านเลือกโพธาราม...

  วันจันทร์, 07 มิถุนายน 2564 16:51

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19