1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 3. ข่าวสำหรับบุคลากร
 4. ข่าวอบรมสัมนา
 5. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 6. ข่าวรับสมัครงาน
 7. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และทีมU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ส่งมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ชาวบ้านเตาปูน เพื่อดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19 ตอบโจทย์การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และทีมU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล...

  วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564 15:41
 • ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

  ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

  วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 10:21
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเห็นชอบสนองนโยบายของกระทรวง อว.ในการช่วยเหลือนักศึกษาแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้รับผลกระทบจากโควิด 19

  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเห็นชอบสนองนโยบายของกระทรวง...

  วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 09:56
 • ประชุมปรึกษาหารือกรณีหลักสูตรที่มีผู้สมัครรายงานตัวในรอบที่ 2 ต่ำกว่าเกณฑ์

  ประชุมปรึกษาหารือกรณีหลักสูตรที่มีผู้สมัครรายงานตัวในรอบที่ 2 ต่ำกว่าเกณฑ์

  วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564 17:06
 • คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์

  คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2...

  วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564 17:04
 • คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รูปแบบออนไลน์

  คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี)...

  วันพุธ, 05 พฤษภาคม 2564 16:33
 • กองพัฒนานักศึกษาประชุมงานหอพักและดำเนินการคัดกรองนักศึกษาผู้เสียงต่อการติดเชื้อ Covid -19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในหอพัก

  กองพัฒนานักศึกษาประชุมงานหอพักและดำเนินการคัดกรองนักศึกษาผู้เสียงต่อการติดเชื้อ Covid -19...

  วันพุธ, 05 พฤษภาคม 2564 16:32
 • การส่งมอบงานกองพัฒนานักศึกษา

  การส่งมอบงานกองพัฒนานักศึกษา

  วันพุธ, 05 พฤษภาคม 2564 16:29
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

  วันพุธ, 05 พฤษภาคม 2564 16:19
 • ประชุมคณะผู้บริหารสัญจรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

  ประชุมคณะผู้บริหารสัญจรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

  วันพุธ, 05 พฤษภาคม 2564 16:16
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 13:49
 • แสดงความยินดีและส่งมอบงานกับรองอธิการบดีคนใหม่

  แสดงความยินดีและส่งมอบงานกับรองอธิการบดีคนใหม่

  วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 13:48
 • ประชุมออนไลน์ชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI สินค้าไชโป้วโพธาราม

  ประชุมออนไลน์ชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI สินค้าไชโป้วโพธาราม

  วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 13:47
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning...

  วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 09:34
 • ทีมU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล จับมือนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและชุมชนมอญคุ้งพยอม ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างต้นมะส่าน พืชพื้นถิ่นมอญหายาก เตรียมเพาะเนื้อเยื่อขยายพันธุ์

  ทีมU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล จับมือนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและชุมชนมอญคุ้งพยอม...

  วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 09:19

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19