Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนสาธิตฯ (ครั้งที่ 2/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ครั้งที่ 2/2566) จำนวน 2 อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน  2  อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล