Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการจัดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์

                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการจัดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ออกไป จนกว่าสถาณการณ์จะดีขึ้น (สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้ามาในช่วงวันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2564 จะแจ้งตารางให้ทราบภายหลังว่าจะเลื่อนสอบไปเป็นวันไหน) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
                   นักศึกษาที่สมัครสอบตั้งแต่ 19 -31 กรกฏาคม 2564 ให้ติดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฉบับถัดไป เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดราชบุรีจึงมีคำสั่ง ฉบับที่ 31 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้ทุกชั้นปี​ เรียนออนไลน์(Online​)​ มีผลตั้งแต่วันที่5-18 กรกฎาคม 2564.​ หลังจากนี้ให้ติดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฉบับถัดไป ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 2
                  
                   ขอยกเลิกการสอบทักษะคอมพิวเตอร์ ทุกรอบที่ได้เปิดรับสมัครในเดือน กรกฎาคม 2564 #เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ