Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “แม่กับศิลปวัฒนธรรม” 26 สิงหาคม 2563 746
ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2563 25 สิงหาคม 2563 1058
รายชื่อรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี รหัส 62, 61, 60,59 24 สิงหาคม 2563 759
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 16 สิงหาคม 2563 771
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (20 - 30 สิงหาคม 2563) 16 สิงหาคม 2563 942
กำหนดรายชื่อวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าย้ายฯ ประจำปีการศึกษา 2563 13 สิงหาคม 2563 770
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อนุมัติให้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 10 สิงหาคม 2563 783
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 21 กรกฎาคม 2563 776
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่น 23) 16 กรกฎาคม 2563 809
ประกาศรายชื่อส่งเอกสารแบบคำขอกู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 15 กรกฎาคม 2563 764