Accessibility Tools

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

                     •• คุณสมบัติ ••  เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครนายกองค์การนักศึกษา ในวันที่ 7 มีนาคม 2564
                     >> รับใบสมัครได้ที่ ห้ององค์การนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1

 

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม