Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงาน การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) MCRU CANNABIS FAIR [LOGGO DESIGN CONTEST]

          ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันที่กําลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมส่งผลงาน การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) MCRU CANNABIS FAIR [LOGGO DESIGN CONTEST]  ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยเปิดรับผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ Facebook : LAU MCPU หรือ โทรศัพท์ 032-720536-9 ต่อ 1086

  รายละเอียด
  ใบสมัคร

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ(ศูนย์สหกิจศึกษา)