Accessibility Tools

รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

         รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : : สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี