Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์

         ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ วันที่ 9 มีนาคม 2565
         *** เข้าทดสอบระบบด้วยโปรแกรม zoom เวลา 14.00 น. ด้วย link https://zoom.us/j/6893611035 หรือ เลขไอดี 689 361 1035 รหัสผ่าน 1234
         *** ใช้ Notebook (มีกล้องในตัว) หรือ PC (ถ้า PC ต้องมีกล้อง Wabcam) ในการสอบค่ะ
         *** ไม่อนุญาตให้ใช้ I-Pad TabLet และมือถือ ในการสอบค่ะ
         *** คลิกดูรายชื่อที่นี่ รายละเอียด
 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ