นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบโลโก้เบื้องต้นฯ

                    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบโลโก้เบื้องต้น โดยใช้เครืองมือด้านการออกแบบ สำหรับมือใหม่ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 

  ที่มา : สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา