สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย (MCRUNC 2021)

                    สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย (MCRUNC 2021) ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีกำหนดการ


                    ชมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 https://www.facebook.com/chombueng.mcru/videos/1407996236220111

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา