นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการสัมนา Online Classroom กับการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

                    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการสัมนา Online Classroom กับการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 -16.30 น. ผ่าน Application ZOOM


 

  ที่มา : สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา