ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ "เปิดอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ"

                    ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง "เปิดอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ" โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่
                    1. เห็ดสวรรค์สมุนไพร  อบรมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
                    2. น้ำพริกเผาเห็ด  อบรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
                    3. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  อบรมในวันที่ 6 มีนาคม 2564

                    สมัครได้ที่ลิ้งค์ >>>แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี