Accessibility Tools

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

           กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2567

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา