Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 51 สาขาวิชาการตลาด

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 51 สาขาวิชาการตลาด มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. PERSONALIZED MARKETING การตลาดแบบรู้ใจ (ฉบับปรับปรุ่ง เพิ่มเนื้อหาใหม่) รายละเอียด
          2. ทำธุรกิจแบบผู้ชนะในทุกสถานการณ์  รายละเอียด
          3. ต้องทำแบบนี้ถึงมียอดขาย 20 ล้าน ต่อเดือน  รายละเอียด
          4. EXPERIENCE MARKETING ซื้อใจลูกค้าได้อยู่หมัดด้วยการตลาดสาร้างประสบการณ์ รายละเอียด
          5. ทำธุรกิจให้ปังด้วยพลังการตลาดออนไลน์แล้วขายดี 24 ชั่วโมง รายละเอียด
  
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
 
 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ