Accessibility Tools

ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2565

               ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ "14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ" ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  อาคารโดม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมเป็นส่วนหนึ่งของเลือดราชภัฏ มีกิจกรรมประกวดและชิงรางวัลจำนวน 3 กิจกรรม
               📍การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ การเป็นพลเมืองที่ดีในบทบาทราชภัฏภายใต้การพัฒนา soft skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
               📍ประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ การเป็นพลเมืองที่ดีในบทบาทราชภัฏภายใต้การพัฒนา soft skill นักศึกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม
               📍การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์  

รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา