Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการซ่อมหนังสือชำรุด ฟรี!

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการซ่อมหนังสือชำรุด ฟรี! ผู้ใช้บริการที่มีหนังสือชำรุด ท่านสามารถนำหนังสือเข้ารับการบริการซ่อมหนังสือได้ที่สำนักวิทยบริการฯ(ห้องสมุด)
                    ติดต่อสอบถาม : โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ