Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา 18 กุมภาพันธ์ 2564 1345
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 17 กุมภาพันธ์ 2564 1099
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 11 กุมภาพันธ์ 2564 1588
ประกาศการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563) 02 กุมภาพันธ์ 2564 2251
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ (ครั้งที่ 2/2563) สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 28 มกราคม 2564 1102
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ รอบที่ 2 25 มกราคม 2564 1381
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ รอบที่ 2 21 มกราคม 2564 1146
ประกาศสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563) 20 มกราคม 2564 1572
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 15 มกราคม 2564 1588
ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 12 มกราคม 2564 1612