ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาคณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับตำนานาชาติด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึง 16 ธันวาคม 2563 59
การอบรมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 09 ธันวาคม 2563 106
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาผืนป่า 60 ไร่ 04 ธันวาคม 2563 58
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 03 ธันวาคม 2563 79
สาขาแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้ครูสืบสานประเพณีสายใยครูกับศิษย์ 30 พฤศจิกายน 2563 67
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3/2563 27 พฤศจิกายน 2563 59
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27 พฤศจิกายน 2563 70
สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV (2) 26 พฤศจิกายน 2563 62
สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV 24 พฤศจิกายน 2563 80
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่2/2563 23 พฤศจิกายน 2563 62