ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนน คว้าแชมป์(เข็มขัดเส้นที่3) เวทีมวยจิตรเมืองนนท์ รุ่น 126 ปอนด์ 23 พฤศจิกายน 2563 107
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มรภ.หมู่บ้านจอมบึงดึงเครือข่ายครูแนะแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับสมัครนักศึกษา 21 พฤศจิกายน 2563 68
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 พฤศจิกายน 2563 92
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 พฤศจิกายน 2563 73
การวิพากษ์หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ (Focus Group) 18 พฤศจิกายน 2563 122
ขับเคลื่อนโครงการเฟส 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบMCRU Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV 17 พฤศจิกายน 2563 83
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 17 พฤศจิกายน 2563 159
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16 พฤศจิกายน 2563 72
กิจกรรมนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาคเทคโนโลยีไฟฟ้า 11 พฤศจิกายน 2563 111
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แฟนซี 09 พฤศจิกายน 2563 143