ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การอบรมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 09 ธันวาคม 2563 146
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาผืนป่า 60 ไร่ 04 ธันวาคม 2563 70
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 03 ธันวาคม 2563 90
สาขาแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้ครูสืบสานประเพณีสายใยครูกับศิษย์ 30 พฤศจิกายน 2563 84
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3/2563 27 พฤศจิกายน 2563 82
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27 พฤศจิกายน 2563 88
สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV (2) 26 พฤศจิกายน 2563 81
สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV 24 พฤศจิกายน 2563 93
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่2/2563 23 พฤศจิกายน 2563 77
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่1/2563 23 พฤศจิกายน 2563 91