ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการอาหารนานาชาติ 29 มีนาคม 2564 102
นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพัฒนาบูรณะพัฒนา ทาสีวาดภาพเป็นจุดเช็คอินริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวราชบุรี 22 มีนาคม 2564 91
ทีมยุวชนอาสา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนศูนย์อยู่เย็นเป็นสุข ยกระดับพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ต่อยอดการขายสู่ตลาดออนไลน์ ตอบโจทย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 03 กุมภาพันธ์ 2564 221
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 29 กันยายน 2563 119
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 22 กันยายน 2563 109
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ในระดับ ทภ.1 กตัญญูคลับ ประจำ 2563 15 กันยายน 2563 109
นักศึกษาป.เอก การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีโดยใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ 10 กันยายน 2563 119
นักศึกษามวยไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสร้างชื่อคว้ารองชนะเลิศเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4 FMSCT THAILAND SUPERCROSS 2020 10 กันยายน 2563 124
นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นเข้าค่ายโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 20 กรกฎาคม 2563 82
นักศึกษาป.เอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์คนแรกของรุ่น หัวข้อการใช้นวัตกรรมพัฒนาพืชเศรษฐกิจตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 01 พฤษภาคม 2563 134