ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 พฤษภาคม 2564 12
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเห็นชอบสนองนโยบายของกระทรวง อว.ในการช่วยเหลือนักศึกษาแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้รับผลกระทบจากโควิด 19 11 พฤษภาคม 2564 9
ประชุมปรึกษาหารือกรณีหลักสูตรที่มีผู้สมัครรายงานตัวในรอบที่ 2 ต่ำกว่าเกณฑ์ 06 พฤษภาคม 2564 17
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 05 พฤษภาคม 2564 16
ประชุมคณะผู้บริหารสัญจรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 05 พฤษภาคม 2564 15
ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 03 พฤษภาคม 2564 18
แสดงความยินดีและส่งมอบงานกับรองอธิการบดีคนใหม่ 03 พฤษภาคม 2564 24
ประชุมออนไลน์ชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI สินค้าไชโป้วโพธาราม 03 พฤษภาคม 2564 15
ทีมU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล จับมือนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและชุมชนมอญคุ้งพยอม ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างต้นมะส่าน พืชพื้นถิ่นมอญหายาก เตรียมเพาะเนื้อเยื่อขยายพันธุ์ 03 พฤษภาคม 2564 18
ทีมมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T วังเย็น จับมือเทศบาลตำบลบางแพขับเคลื่อน ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน สร้างานสร้างรายได้ในสถานการณ์โควิด 19 30 เมษายน 2564 28