ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2021 02 สิงหาคม 2564 16
ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 สายสนับสนุนวิชาการ 30 กรกฎาคม 2564 21
ประชุมคณะทำงาน MIO ขับเคลื่อนโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร 30 กรกฎาคม 2564 22
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแสดงความยินดีทีมU2Tมหาวิทยาลัยสร้างชื่อ การแข่งขันแฮกกะธอน U2T Hackathon 2021 และนักเรียนโรงเรียนสาธิตคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ 30 กรกฎาคม 2564 20
โครงการ Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 3 "พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน" ภายใต้โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ใต้ร่มพระบารมี 27 กรกฎาคม 2564 39
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2564 21 กรกฎาคม 2564 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่กับการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนสร้างความข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรตอบโจทย์การทำงานเป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน 16 กรกฎาคม 2564 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมการทหารช่างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการหน่วยงาน ตอบโจทย์สู่สถาบันการเรียนรู้ร่วมกัน 15 กรกฎาคม 2564 55
คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แบ่งปันด้วยใจ ให้กับกลุ่มลูกจ้างฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในสถานการณ์โควิด 19 15 กรกฎาคม 2564 50
U2Tตำบลจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับเทศบาลเมืองจอมพลจัดเสวนาเครือข่ายผู้ประกอบการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงการสื่อความหมายท้องถิ่น 13 กรกฎาคม 2564 83