Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมโชว์ศิลปะวัฒนธรรมเครือข่ายมอญ งานเจี๊ยโม่งโร่งโม่น เดิงราชบุรี กินอยู่ดูมอญ 29 มกราคม 2567 368
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมเป็นกำลังใจกับคณะนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” 29 มกราคม 2567 344
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงผ่านธนาคารหน่วยกิต 26 มกราคม 2567 353
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “ราชบุรีเกมส์” ครั้งที่ 1/2567 26 มกราคม 2567 359
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวให้โอวาสทัพนักกีฬา และสตาร์ฟโค้ชพร้อมทีมงานกองพัฒนานักศึกษาในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” 26 มกราคม 2567 344
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัย 26 มกราคม 2567 367
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรแปรรูปท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ 24 มกราคม 2567 395
ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 24 มกราคม 2567 328
งานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 ป 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน ภายใต้แนวคิด Run Your Style ก้าวไปในแบบฉบับของคุณ ยกระดับสนามจอมบึงสู่มาตรฐานโลก 23 มกราคม 2567 830
นักศึกษาชาวจีนปริญญาเอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอเอกสารเชิงหลักการต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 17 มกราคม 2567 407