Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 4/2567 19 เมษายน 2567 1139
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดการแข่งขันงานวิ่งจอมบึงมารารอน 19 เมษายน 2567 938
อบรมการใช้งานระบบรายงานผลการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ 17 เมษายน 2567 1146
ประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 17 เมษายน 2567 1117
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเปิดสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย 11 เมษายน 2567 1167
งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์สานใจ ประจำปี 2567 10 เมษายน 2567 953
พิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ 70 ปี จากวิทยาลัยหมู่บ้าน สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 เมษายน 2567 915
ประชุมเตรียมงานโครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย MCRU ร่วมกับท้องถิ่น และกิจกรรมเปิดสนามฟุตบอล 05 เมษายน 2567 916
คณะทำงานบพท.ลงพื้นที่ติดตามชุดโครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เทศกาลว่าวโพธาราม วิถีว่าวไทยบ้านเลือก 05 เมษายน 2567 904
โครงการปัจฉิมนิเทศ"นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประจำปีการศึกษา 2566 05 เมษายน 2567 891