Accessibility Tools

แนวปฏิบัติการจองหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาเก่า

                    แนวปฏิบัติการจองหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาเก่า


                    นักศึกษาที่ประสงค์จะจองหอพัก สามารถติดต่อจองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

  ที่มา : งานหอพักนักศึกษา