Accessibility Tools

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

                     สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรับเอกสารใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันและเวลาราชการ
                     ****เลือกตั้งในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานไม้แดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี