Accessibility Tools

ขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้น สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37

              ขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้น สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37


  
  รายละเอียด
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร