Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึงปีการศึกษา 2565

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึงปีการศึกษา 2565 ประเภท ทุนเรียนดี ,ทุนกีฬา ,ทุนศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นักเรียนที่สนใจสามารถแสกน Qr code เพื่อสมัครและดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พ.ย. 2564 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา