สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

                    สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ในหัวข้อ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนตามกรอบ บพท.” โดยมี ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง  เมธีวิจัยอาวุโส สกสว. ปี พ.ศ. 2562 เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2564 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี
                    สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/_3form.php ขอให้บันทึกชื่อไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ โดยผู้สมัครต้องส่งข้อเสนอพร้อมกับการสมัคร แบบฟอร์ม มีดังนี้ 1.แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ 2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย

                    ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ หรือ แสกนคิวอาร์โค้ตด้านล่างนี้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 เมษายน 2564 และขอสงวนสิทธิ์ 40 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 ครบถ้วน เท่านั้น


 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา