นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์เกมตอบคำถามและแบบทดสอบออนไลน์ฯ

                    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์เกมตอบคำถามและแบบทดสอบออนไลน์ในการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเว็บแอปพลิเคชันการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 

  ที่มา : สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา