Accessibility Tools

คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครอบรมระยะสั้น (อบรมออนไลน์) เรื่อง “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561”

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึเปิดรับสมัครอบรมระยะสั้น เรื่อง“การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561” ในวันพุธ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2567

           สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ลิ้งค์การรับสมัคร  https://forms.gle/qKCmn5KomexfGGcq7

           ติดต่อสอบถาม นายวัฒนชัย  บัวพรม โทร : 061-308-1267  id Line : ninetom19

  รายละเอียด

 

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ